Advertisement Advertisement
Carregant ...

14 d'Abril de 2015

2 Articles

La reforma pendent

Diàlegs Política

La reforma pendent

L’estructura de l’Administració local respon a un marc legislatiu que ha anat acumulant capes d’acord amb les línies mestres del liberalisme espanyol –jacobinisme territorial, conservadorisme social i polític, captació de