Advertisement Advertisement
Carregant ...

15 d'Abril de 2013

1 Articles

Novelda

Diàlegs Esports

Novelda

Recorden les teories de l’evolució de la humanitat que la història acostuma a ser un trajecte cíclic que es transforma en un alt percentatge de possibilitats gràcies a l’atzar. Atzar